feb 142018
 

Trieda: II.MP – ELR
Realizácia výučby žiakov v predmete Elektrické merania v rámci ŠkVP 2682-4 mechanik počítačových sietí s využitím počas realizácie projektu inovovaných didaktických prostriedkov a učebných materiálov a pomôcok vytvorených k téme Meranie elektrického odporu.

Dátum konania: 14.2.2018 (10:05-11:45)
Miesto konania: priestory školy
Učiteľ: Ing. Vladimír Janove, Ing. Věra Dluhá, Ing. Ľubomír Králik
Počet žiakov v triede: 27

 Odoslať komentár

Pri písaní môžete použiť tieto HTML značky a atribúty: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

(povinné)

(povinné)

75 − 68 =

*