Aktivita 3.2.

Prehľad kľúčových udalostí a výsledkov činnosti uskutočnenej v rámci realizácie aktivity

jún 192012
 

Individuálna konzultácia s odborným pracovníkom v súvislosti s overovaním efektívnosti a účinnosti inovácií školského vzdelávacieho programu v rámci predmetu Elektrické merania:
– návrh spôsobu zavedenia novovytvorených učebných materiálov, didaktických prostriedkov a inovovaných postupov do vzdelávacieho procesu,
– konzultácia k vyhodnoteniu a zápisu spätnej väzby z overovania.