Aktivita 1.2.

Prehľad kľúčových udalostí a výsledkov činnosti uskutočnenej v rámci realizácie aktivity