sep 062011
 

Pracovné stretnutie projektového manažéra s odborným pracovníkom projektu č. 1.1.3.2. projektu s cieľom konzultácie stavu realizovania projektu z jeho pohľadu ,správnosti vykazovania pracovnej činnosti a odstraňovania prípadných nedostatkov. Diskusia k postupu ďalšej činnosti pri realizovaní projektu z pohľadu pracovníka pre verejné obstarávanie.

sep 052011
 

Pracovné stretnutie projektového manažéra s administrátorom projektu s cieľom konzultácie stavu realizovania projektu z pohľadu administrátora, správnosti vykazovania pracovnej činnosti a odstraňovania prípadných nedostatkov. Konzultovanie k postupu ďalšej činnosti pri realizovaní projektu z pohľadu úloh administrátora projektu.