Aktivita 1.1.

Prehľad kľúčových udalostí a výsledkov činnosti uskutočnenej v rámci realizácie aktivity

jún 092012
 

Obsah školenia:
– snímka projektu multimediálneho výukového kurzu v prostredí Adobe Captivate, vlastnosti snímky, snímky s úlohami, úloha s výberom odpovede, dichotomická úloha, úloha so stručnou odpoveďou, priraďovacia úloha, usporiadacia úloha, vzhľad snímky s úlohou,
– objekty snímky projektu multimediálneho výukového kurzu, textový blok, označovací rám, rolovací blok, rolovací obrázok, rolovacia snímka, zväčšovacia zóna, textové pole pre vstup údajov, tlačidlo, čiara, štvoruholník, elipsa, kruh, viacuholník,
– diskusia.

jún 022012
 

Obsah školenia:
– základná orientácia v prostredí Adobe Captivate, pracovná plocha, typy zobrazení, časová os, panely s nástrojmi,
– projekt multimediálneho výukového kurzu, nastavenia projektu, vytvorenie prázdneho projektu, vytvorenie projektu importovaním, publikovanie projektu,
– snímka projektu multimediálneho výukového kurzu, vlastnosti snímky, importovanie snímok z iného projektu, kopírovanie a vymazávanie snímok, vloženie prázdnej snímky,
– diskusia.