okt 252010
 

Na zasadnutí sa zosúladili úlohy všetkých odborných pracovníkov, spresnil sa a doplnil časový harmonogram aktivít, prijali sa ďalšie návrhy , ktorých cieľom bola selekcia atribútov jednotlivých ročníkových tém. Zároveň prebehol stručný popis doterajšej práce. Účelom schôdze bolo zefektívnenie práce, vyhýbanie sa stereotypnosti a stagnácii.