Riadenie

Prehľad kľúčových udalostí a výsledkov činnosti uskutočnenej v rámci realizácie riadenia a podporných aktivít projektu

okt 102011
 

Pracovné stretnutie projektového manažéra, administratívneho pracovníka projektu a odborného pracovníka projektu č. 1.1.3.2. a 1.1.2.3. Spoločná metodicko-inštruktážna konzultácia pri odstraňovaní chybne vykázaných údajov v pracovných a kumulatívnych výkazoch za predošlé obdobie v spojitosti s oprávnenou čiastkou čerpania mzdy.

okt 032011
 

Pracovné stretnutie projektového manažéra s administrátorom projektu s cieľom posúdenia správnosti prenosu aktuálnych informácii o stave realizovania projektu na pracovníkov ekonomického úseku zapojených do projektu. Zjednocovanie názorov na niektoré otázky účtovného charakteru v spojitosti s výpočtom oprávneného čerpania mzdového fondu.