mar 292012
 

Spoločné pracovné stretnutie odborných pracovníkov v súvislosti s overovaním efektívnosti a účinnosti inovácií školského vzdelávacieho programu:
– výmena poznatkov a skúseností odborných pracovníkov z doterajšieho priebehu overovania, prekonzultovanie pripomienok a spätnej väzby
– stanovenie časového harmonogramu overovania pre mesiac apríl 2012
– kontrola jednotného postupu odborných pracovníkov pri overovaní
– prekonzultovanie pripomienok k obsahu a funkcionalite elektronického formulára Zápis z overovania

mar 292012
 

Overovanie efektívnosti a účinnosti inovovácií školského vzdelávacieho programu – realizácia samotnej výučby žiakov pomocou inovovaných didaktických prostriedkov s využitím nových učebných materiálov a pripravených pomôcok a získavanie spätnej väzby k aplikovaným inováciám.

mar 272012
 

Individuálna konzultácia s odborným pracovníkom v súvislosti s overovaním efektívnosti a účinnosti inovácií školského vzdelávacieho programu v rámci predmetu Elektrické merania:
– návrh spôsobu zavedenia novovytvorených učebných materiálov, didaktických prostriedkov a inovovaných postupov do vzdelávacieho procesu
– návrh spôsobu tvorby dokumentácie z overovania, používanie elektronického formulára Zápis z overovania, archivácia údajov spätnej väzby z overovania