Aktivita 2.1.

Prehľad kľúčových udalostí a výsledkov činnosti uskutočnenej v rámci realizácie aktivity