feb 072018
 

Trieda: I.MC – ZAE
Realizácia výučby žiakov v predmete Základy elektrotechniky v rámci ŠkVP 2697-4 mechanik elektrotechnik s využitím počas realizácie projektu inovovaných didaktických prostriedkov a učebných materiálov a pomôcok vytvorených k téme I. Kirchhoffov zákon.

Dátum konania: 7.2.2018 (8:05-9:45)
Miesto konania: priestory školy
Učiteľ: Ing. Věra Dluhá, Ing. Vladimír Janove
Počet žiakov v triede: 18

feb 062018
 

Trieda: IV.MB – MRS
Realizácia výučby žiakov v predmete Merania v silnoprúdovej technike v rámci ŠkVP 2697-4 mechanik elektrotechnik s využitím počas realizácie projektu inovovaných didaktických prostriedkov a učebných materiálov a pomôcok vytvorených k téme Meranie na regulátore výkonu.

Dátum konania: 6.2.2018 (13:10-14:50)
Miesto konania: priestory školy
Učiteľ: Ing. Vladimír Janove, Ing. Ľubomír Králik
Počet žiakov v triede: 17

feb 062018
 

Trieda: IV.MB – MRS
Realizácia výučby žiakov v predmete Merania v silnoprúdovej technike v rámci ŠkVP 2697-4 mechanik elektrotechnik s využitím počas realizácie projektu inovovaných didaktických prostriedkov a učebných materiálov a pomôcok vytvorených k téme Meranie na regulátore výkonu.

Dátum konania: 6.2.2018 (7:15-8:50)
Miesto konania: priestory školy
Učiteľ: Ing. Vladimír Janove
Počet žiakov v triede: 8

feb 052018
 

Trieda: I.MA – ZAE
Realizácia výučby žiakov v predmete Základy elektrotechniky v rámci ŠkVP 2697-4 mechanik elektrotechnik s využitím počas realizácie projektu inovovaných didaktických prostriedkov a učebných materiálov a pomôcok vytvorených k téme Joule-Lenzov zákon.

Dátum konania: 5.2.2018 (10:05-11:45)
Miesto konania: priestory školy
Učiteľ: Ing. Věra Dluhá, Ing. Viliam Rojko
Počet žiakov v triede: 19

feb 052018
 

Trieda: I.MB – ZAE
Realizácia výučby žiakov v predmete Základy elektrotechniky v rámci ŠkVP 2697-4 mechanik elektrotechnik s využitím počas realizácie projektu inovovaných didaktických prostriedkov a učebných materiálov a pomôcok vytvorených k téme Ohmov zákon.

Dátum konania: 5.2.2018 (7:15-8:50)
Miesto konania: priestory školy
Učiteľ: Ing. Dagmar Múthová, Ing. Viliam Rojko
Počet žiakov v triede: 18

jan 312018
 

Trieda: II.MP – ELR
Realizácia výučby žiakov v predmete Elektrické merania v rámci ŠkVP 2682-4 mechanik počítačových sietí s využitím počas realizácie projektu inovovaných didaktických prostriedkov a učebných materiálov a pomôcok vytvorených k téme Meranie elektrických veličín.

Dátum konania: 31.1.2018 (10:05-11:45)
Miesto konania: priestory školy
Učiteľ: Ing. Vladimír Janove, Ing. Věra Dluhá, Ing. Ľubomír Králik
Počet žiakov v triede: 27

jan 312018
 

Trieda: II.MC – ELR
Realizácia výučby žiakov v predmete Elektrické merania v rámci ŠkVP 2697-4 mechanik elektrotechnik s využitím počas realizácie projektu inovovaných didaktických prostriedkov a učebných materiálov a pomôcok vytvorených k téme Meranie elektrického odporu.

Dátum konania: 31.1.2018 (8:05-9:45)
Miesto konania: priestory školy
Učiteľ: Ing. Vladimír Janove, Ing. Věra Dluhá, Ing. Viliam Rojko
Počet žiakov v triede: 23

jan 292018
 

Trieda: II.MA – ELR
Realizácia výučby žiakov v predmete Elektrické merania v rámci ŠkVP 2697-4 mechanik elektrotechnik s využitím počas realizácie projektu inovovaných didaktických prostriedkov a učebných materiálov a pomôcok vytvorených k téme Meranie elektrických veličín.

Dátum konania: 29.1.2018 (8:05-9:45)
Miesto konania: priestory školy
Učiteľ: Ing. Viliam Rojko, Ing. Vladimír Janove
Počet žiakov v triede: 18

jan 292018
 

Trieda: II.MB – ELR
Realizácia výučby žiakov v predmete Elektrické merania v rámci ŠkVP 2697-4 mechanik elektrotechnik s využitím počas realizácie projektu inovovaných didaktických prostriedkov a učebných materiálov a pomôcok vytvorených k téme Meranie elektrického odporu.

Dátum konania: 29.1.2018 (8:05-9:45)
Miesto konania: priestory školy
Učiteľ: Ing. Vladimír Janove, Ing. Věra Dluhá
Počet žiakov v triede: 17

jan 262018
 

Trieda: IV.MA – MZT
Realizácia výučby žiakov v predmete Merania v automatizačnej technike v rámci ŠkVP 2697-4 mechanik elektrotechnik s využitím počas realizácie projektu inovovaných didaktických prostriedkov a učebných materiálov a pomôcok vytvorených k téme Meranie na derivačnom dyname.

Dátum konania: 26.1.2018 (12:15-13:55)
Miesto konania: priestory školy
Učiteľ: Ing. Peter Hodás
Počet žiakov v triede: 10