feb 122018
 

Trieda: IV.MA – MRS
Realizácia výučby žiakov v predmete Merania v silnoprúdovej technike v rámci ŠkVP 2697-4 mechanik elektrotechnik s využitím počas realizácie projektu inovovaných didaktických prostriedkov a učebných materiálov a pomôcok vytvorených k téme Meranie na jednosmernom motore.

Dátum konania: 12.2.2018 (13:10-14:50)
Miesto konania: priestory školy
Učiteľ: Ing. Vladimír Janove
Počet žiakov v triede: 8

feb 122018
 

Trieda: III.MB – OV
Realizácia výučby žiakov v predmete Odborný výcvik v rámci ŠkVP 2697-4 mechanik elektrotechnik s využitím počas realizácie projektu inovovaných didaktických prostriedkov a učebných materiálov a pomôcok vytvorených k téme Meranie izolačného odporu.

Dátum konania: 12.2.2018 (7:00-14:00)
Miesto konania: priestory školy
Učiteľ: Mgr. Ľuboš Šušlík
Počet žiakov v triede: 8

feb 122018
 

Trieda: II.MA – ELR
Realizácia výučby žiakov v predmete Elektrické merania v rámci ŠkVP 2697-4 mechanik elektrotechnik s využitím počas realizácie projektu inovovaných didaktických prostriedkov a učebných materiálov a pomôcok vytvorených k téme Meranie elektrického odporu.

Dátum konania: 12.2.2018 (8:05-9:45)
Miesto konania: priestory školy
Učiteľ: Ing. Viliam Rojko, Ing. Vladimír Janove
Počet žiakov v triede: 18

feb 122018
 

Trieda: II.MB – ELR
Realizácia výučby žiakov v predmete Elektrické merania v rámci ŠkVP 2697-4 mechanik elektrotechnik s využitím počas realizácie projektu inovovaných didaktických prostriedkov a učebných materiálov a pomôcok vytvorených k téme Meranie kapacity kondenzátora.

Dátum konania: 12.2.2018 (8:05-9:45)
Miesto konania: priestory školy
Učiteľ: Ing. Vladimír Janove, Ing. Věra Dluhá
Počet žiakov v triede: 17

feb 092018
 

Trieda: III.MB – OV
Realizácia výučby žiakov v predmete Odborný výcvik v rámci ŠkVP 2697-4 mechanik elektrotechnik s využitím počas realizácie projektu inovovaných didaktických prostriedkov a učebných materiálov a pomôcok vytvorených k téme Meranie odporu uzemnenia.

Dátum konania: 9.2.2018 (7:00-14:00)
Miesto konania: priestory školy
Učiteľ: Mgr. Ľuboš Šušlík
Počet žiakov v triede: 8

feb 092018
 

Trieda: IV.MA – MZT
Realizácia výučby žiakov v predmete Merania v automatizačnej technike v rámci ŠkVP 2697-4 mechanik elektrotechnik s využitím počas realizácie projektu inovovaných didaktických prostriedkov a učebných materiálov a pomôcok vytvorených k téme Meranie na synchrónnom stroji.

Dátum konania: 9.2.2018 (12:15-13:55)
Miesto konania: priestory školy
Učiteľ: Ing. Peter Hodás
Počet žiakov v triede: 10

feb 092018
 

Trieda: I.MC – OV
Realizácia výučby žiakov v predmete Odborný výcvik v rámci ŠkVP 2697-4 mechanik elektrotechnik s využitím počas realizácie projektu inovovaných didaktických prostriedkov a učebných materiálov a pomôcok vytvorených k téme Rezistor, I. a II. Kirchhoffov zákon.

Dátum konania: 9.2.2018 (7:00-13:00)
Miesto konania: priestory školy
Učiteľ: Miroslav Blánsky
Počet žiakov v triede: 9

feb 082018
 

Trieda: III.MB – OV
Realizácia výučby žiakov v predmete Odborný výcvik v rámci ŠkVP 2697-4 mechanik elektrotechnik s využitím počas realizácie projektu inovovaných didaktických prostriedkov a učebných materiálov a pomôcok vytvorených k téme Meranie odporu uzemnenia.

Dátum konania: 8.2.2018 (7:00-14:00)
Miesto konania: priestory školy
Učiteľ: Mgr. Ľuboš Šušlík
Počet žiakov v triede: 8

feb 072018
 

Trieda: I.MP – ZAE
Realizácia výučby žiakov v predmete Základy elektrotechniky v rámci ŠkVP 2682-4 mechanik počítačových sietí s využitím počas realizácie projektu inovovaných didaktických prostriedkov a učebných materiálov a pomôcok vytvorených k téme I. Kirchhoffov zákon.

Dátum konania: 7.2.2018 (12:15-13:55)
Miesto konania: priestory školy
Učiteľ: Ing. Věra Dluhá, Ing. Viliam Rojko, Ing. Ľubomír Králik
Počet žiakov v triede: 20

feb 072018
 

Trieda: II.MA – ZAE
Realizácia výučby žiakov v predmete Základy elektrotechniky v rámci ŠkVP 2697-4 mechanik elektrotechnik s využitím počas realizácie projektu inovovaných didaktických prostriedkov a učebných materiálov a pomôcok vytvorených k téme Fázové pomery v obvodoch striedavého prúdu.

Dátum konania: 7.2.2018 (10:05-11:45)
Miesto konania: priestory školy
Učiteľ: Ing. Dagmar Múthová, Ing. Vladimír Janove
Počet žiakov v triede: 18