sep 072010
 

Na stretnutí bolo dohodnuté rozdelenie úloh podľa jednotlivých predmetov a podľa jednotlivých odborných pracovníkov.
Pracovníci boli vyzvaní na podanie návrhov pre doplnenie troch pozícií odborných pracovníkov.

Dátum konania: 7.9.2010 (15:00-18:00)
Miesto konania: priestory školy
Vedúci stretnutia: Ing. Ľubomír Králik
Počet účastníkov: 2

sep 032010
 

Informovanie riadiacich pracovníkov a administratívnych pracovníkov projektu o začatí realizácie projektu, žiadosti o platbu.
Zúčastnení boli oboznámení s možnými rizikami vzniku neoprávnených výdavkov pri realizácií projektu.

Dátum konania: 3.9.2010 (16:00-18:00)
Miesto konania: priestory školy
Vedúci stretnutia: Ing. Štefan Domanický
Počet účastníkov: 3