okt 062010
 

Oboznámenie s prípravou zatrieďovania majetku EÚ podľa zásad vnútornej smernice o účtovníctve a rozpočtových pravidiel, rozdelenie majetku do jednotlivých účtovných skupín.
Bolo dohodnuté vytvorenie nového skladu pre evidenciu majetku EÚ.

Dátum konania: 6.10.2010 (15:00-19:00)
Miesto konania: priestory školy
Vedúci stretnutia: Ing. Adriana Paulusová Kočišová
Počet účastníkov: 3

okt 012010
 

Oboznámenie s prípravou mzdovej agendy, s požiadavkami na vzhľad výplatnej pásky a ostatných mzdových účtovných dokladov v súlade so zmluvou projektu a požiadavkami agentúry

Dátum konania: 1.10.2010 (15:30-18:30)
Miesto konania: priestory školy
Vedúci stretnutia: Ing. Adriana Paulusová Kočišová
Počet účastníkov: 3

sep 302010
 

Organizácia a pracovné stretnutie – príprava súboru testov.
Stretnutie s metodičkou k tvorbe testov :
– harmonogram testovania
– úvodná teória didaktických testov
– požiadavky a typy testov
– hodnotenie testov, kritériá

 

Dátum konania: 30.9.2010 (14:00-19:00)
Miesto konania: priestory školy
Vedúci stretnutia: Ing. Ľubomír Králik, PaedDr. Marcela Pjatková
Počet účastníkov: 5

 

 


sep 212010
 

Na stretnutí bol dohodnutý a doplnený časový harmonogram plánovaných výstupov aktivity 2.1.
Bol prednesený návrh na doplnenie odborných pracovníkov :
– Tomáš Domanický, Ing. – predmet MEA
– Miroslav Blánsky – predmet EME
– Peter Margetín, Ing. – predmet ZEL

Dátum konania: 21.9.2010 (15:00-19:00)
Miesto konania: priestory školy
Vedúci stretnutia: Ing. Ľubomír Králik
Počet účastníkov: 5

sep 202010
 

Podrobné informovanie o konkrétnych pracovných činnostiach napĺňajúcich aktivitu odborných pracovníkov a administratívnych pracovníkov

Dátum konania: 20.9.2010 (13:00-16:30)
Miesto konania: priestory školy
Vedúci stretnutia: Ing. Štefan Domanický
Počet účastníkov: 3

sep 132010
 

Zostavovanie časového harmonogramu aktivít, zostavovala sa práca pre jednotlivých odborných pracovníkov, rozdeľovali sa čiastkové funkcie. Zároveň prebehla selekcia žiakov na základe skúsenosti učiteľov.
Následne boli vybraté tímy (spomedzi žiakov ) pre riešenie parciálnych úloh. Tieto úlohy pripravoval odborný tím pracovníkov na základe jednotlivých ročníkových tém. Účelom stretnutia bolo vyhýbanie sa monotónnosti a využívanie pestrosti nielen v matematických príkladoch, ale aj v témach.

Dátum konania: 13.9.2010 (18:00-21:00)
Miesto konania: priestory školy
Vedúci stretnutia: Ing. Štefan Domanický
Počet účastníkov: 5