feb 282018
 

Trieda: II.MC – ELR
Realizácia výučby žiakov v predmete Elektrické merania v rámci ŠkVP 2697-4 mechanik elektrotechnik s využitím počas realizácie projektu inovovaných didaktických prostriedkov a učebných materiálov a pomôcok vytvorených k téme Meranie indukčnosti.

Dátum konania: 28.2.2018 (8:05-9:45)
Miesto konania: priestory školy
Učiteľ: Ing. Vladimír Janove, Ing. Věra Dluhá, Ing. Viliam Rojko
Počet žiakov v triede: 23

feb 262018
 

Trieda: II.MA – ELR
Realizácia výučby žiakov v predmete Elektrické merania v rámci ŠkVP 2697-4 mechanik elektrotechnik s využitím počas realizácie projektu inovovaných didaktických prostriedkov a učebných materiálov a pomôcok vytvorených k téme Meranie kapacity kondenzátora.

Dátum konania: 26.2.2018 (8:05-9:45)
Miesto konania: priestory školy
Učiteľ: Ing. Viliam Rojko, Ing. Vladimír Janove
Počet žiakov v triede: 18

feb 262018
 

Trieda: II.MB – ELR
Realizácia výučby žiakov v predmete Elektrické merania v rámci ŠkVP 2697-4 mechanik elektrotechnik s využitím počas realizácie projektu inovovaných didaktických prostriedkov a učebných materiálov a pomôcok vytvorených k téme Meranie indukčnosti.

Dátum konania: 26.2.2018 (8:05-9:45)
Miesto konania: priestory školy
Učiteľ: Ing. Vladimír Janove, Ing. Věra Dluhá
Počet žiakov v triede: 17

feb 162018
 

Trieda: II.MC – ZAE
Realizácia výučby žiakov v predmete Základy elektrotechniky v rámci ŠkVP 2697-4 mechanik elektrotechnik s využitím počas realizácie projektu inovovaných didaktických prostriedkov a učebných materiálov a pomôcok vytvorených k téme Fázové pomery v obvodoch striedavého prúdu.

Dátum konania: 16.2.2018 (12:15-13:55)
Miesto konania: priestory školy
Učiteľ: Ing. Vladimír Janove, Ing. Věra Dluhá, Ing. Viliam Rojko
Počet žiakov v triede: 23

feb 162018
 

Trieda: II.MB – ZAE
Realizácia výučby žiakov v predmete Základy elektrotechniky v rámci ŠkVP 2697-4 mechanik elektrotechnik s využitím počas realizácie projektu inovovaných didaktických prostriedkov a učebných materiálov a pomôcok vytvorených k téme Fázové pomery v obvodoch striedavého prúdu.

Dátum konania: 16.2.2018 (10:05-11:45)
Miesto konania: priestory školy
Učiteľ: Ing. Vladimír Janove, Ing. Věra Dluhá
Počet žiakov v triede: 17

feb 162018
 

Trieda: III.MA – MZT
Realizácia výučby žiakov v predmete Merania v automatizačnej technike v rámci ŠkVP 2697-4 mechanik elektrotechnik s využitím počas realizácie projektu inovovaných didaktických prostriedkov a učebných materiálov a pomôcok vytvorených k téme Meranie veľkých elektrických veličín.

Dátum konania: 16.2.2018 (9:00-10:50)
Miesto konania: priestory školy
Učiteľ: Ing. Peter Hodás
Počet žiakov v triede: 9

feb 162018
 

Trieda: III.MA – MZT
Realizácia výučby žiakov v predmete Merania v automatizačnej technike v rámci ŠkVP 2697-4 mechanik elektrotechnik s využitím počas realizácie projektu inovovaných didaktických prostriedkov a učebných materiálov a pomôcok vytvorených k téme Meranie veľkých elektrických veličín.

Dátum konania: 16.2.2018 (7:15-8:50)
Miesto konania: priestory školy
Učiteľ: Ing. Peter Hodás
Počet žiakov v triede: 9

feb 142018
 

Trieda: IV.MA – MRS
Realizácia výučby žiakov v predmete Merania v silnoprúdovej technike v rámci ŠkVP 2697-4 mechanik elektrotechnik s využitím počas realizácie projektu inovovaných didaktických prostriedkov a učebných materiálov a pomôcok vytvorených k téme Meranie na riadenom usmerňovači.

Dátum konania: 14.2.2018 (13:10-14:50)
Miesto konania: priestory školy
Učiteľ: Ing. Vladimír Janove
Počet žiakov v triede: 8

feb 142018
 

Trieda: II.MP – ELR
Realizácia výučby žiakov v predmete Elektrické merania v rámci ŠkVP 2682-4 mechanik počítačových sietí s využitím počas realizácie projektu inovovaných didaktických prostriedkov a učebných materiálov a pomôcok vytvorených k téme Meranie elektrického odporu.

Dátum konania: 14.2.2018 (10:05-11:45)
Miesto konania: priestory školy
Učiteľ: Ing. Vladimír Janove, Ing. Věra Dluhá, Ing. Ľubomír Králik
Počet žiakov v triede: 27

feb 142018
 

Trieda: II.MC – ELR
Realizácia výučby žiakov v predmete Elektrické merania v rámci ŠkVP 2697-4 mechanik elektrotechnik s využitím počas realizácie projektu inovovaných didaktických prostriedkov a učebných materiálov a pomôcok vytvorených k téme Meranie kapacity kondenzátora.

Dátum konania: 14.2.2018 (8:05-9:45)
Miesto konania: priestory školy
Učiteľ: Ing. Vladimír Janove, Ing. Věra Dluhá, Ing. Viliam Rojko
Počet žiakov v triede: 23